Zielonka k/Warszawy
+48 798 552 662
biuro@enro.waw.pl

 NASZA OFERTA:

PROJEKTY
KONSTRUKCYJNE

Dowiedz się więcej

EKSPERTYZY I OPINIE TECHNICZNE

Dowiedz się więcej

KOSZTORYSY
I SPECYFIKACJE

Dowiedz się więcej

INWENTARYZACJE BUDOWLANE

Dowiedz się więcej

PRZEGLĄDY OKRESOWE 

Dowiedz się więcej

Projekty konstrukcji

Projekty budynków

Wykonujemy projekty budowlane
oraz projekty wykonawcze w specjalności konstrukcyjnej wszystkich typów nowoprojektowanych budynków.

konstrukcje inżynierskie

Wykonujemy projekty budowli inżynierskich takich jak zbiorniki, kominy, maszty, wieże, konstrukcje wsporcze pod instalacje.

przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, modernizacje

Wykonujemy projekty budowlane
oraz projekty wykonawcze w specjalności konstrukcyjnej rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy istniejących budynków
i budowli. Projekty te możemy wykonujemy łącznie z niezbędną oceną stanu technicznego istniejących części obiektów budowlanych.

inne

Dzięki współpracy z biurami architektonicznymi oraz instalacyjnymi wykonujemy również opracowania wielobranżowe.

Ekspertyzy i opinie techniczne

Wykonujemy ekspertyzy techniczne i opinie techniczne obiektów budowlanych określające przyczyny oraz podające sposoby rozwiązania problemów związanych z zagadnieniami konstrukcyjno-budowlanymi (np. awarie budowlanem nadmierne ugięcia, zarysowania, spękania)

Wykonujemy również ekspertyzy i opinie techniczne określające:
stan techniczny budynków i obiektów budowlanych
możliwość dociążenia konstrukcji,
mozliwość nadbudowy, rozbudowy,
mozliwość zmiany przeznaczenia.

Kosztorysy i specyfikacje

W zakresie sporządzania dokumentacji kosztorysowej specjalizujemy się w:

– sporządzaniu wstępnych wycen w postaci WKI, ZZK
– sporządzaniu kosztorysów inwestorskich dla ZP
– sporządzaniu przedmiarów robót.
– sporządzaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
– sporządzaniu pozostałych typów kosztorysów w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej.
– sprawdzaniu i weryfikacji kosztorysów 
– wykonywaniu opinii kosztorysowych

Inwentaryzacje budowlane

Wykonujemy inwentaryzacje budowlane wszystkich typów obiektów budowlanych oraz ich wydzielonych częsci takich jak pojedyńcze lokale mieszkalne lub usługowe.

PRZEGLĄDY OKRESOWE

Wykonujemy przeglądy okresowe obiektów budowlanych w brażny budowlanej
(bez badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz bez przeglądów instalacji gazowych) 

PRZEGLĄD OKRESOWY – 5 LETNI

Przeprowadzamy kontrole okresowe, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

PRZEGLĄD OKRESOWY – ROCZNY

Przeprowadzamy kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

PRZEGLĄD OKRESOWY – PÓŁROCZNY

Przeprowadzamy kontrole okresowe co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

KONTAKT

eNRo Biuro Projektowe Norbert Rosiński

05-220 Zielonka ul. Niecała 3

tel. +48 798 552 662 

BIURO PROJEKTOWE 
biuro@enro.waw.pl

OFERY HANDLOWE  / MARKETING
oferty.handlowe@enro.waw.pl